دکتر سولماز سلطان احمدی

متخصص پوست، مو و زیبایی

متخصص پوست و مو در مطب در اهواز از سال 94 تا 96
متخصص پوست و مو در بیمارستان نفت اهواز از سال 94 تا 96
مسئول فنی کلینیک فائزه تحمدی در تهران از سال 97 تا 98
فعالیت در کلینیک بلوتاچ

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی در سال ١٣٨۴
فارغ اتحصیل رشته تخصص پوست و مو از دانشگاه تهران سال ١٣٩١
ضریب k شهرستان اندیمشک به مدت دو سال